Teksta izmērs

A A

Pašvaldību vēlēšanas 2017 / Iecirkņa maiņa

 

Vēlēšanu iecirkņa maiņa

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 5.martā).

No 22.-24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatvoja un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.

No 27.marta līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju savu iecirkni mainīt.

Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt:

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;

2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt:

1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.

2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis par pašvaldību vēlēšanām 67049999

 

PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojums (pieejams līdz 2017.gada 16.maijam)

 Iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu (241.04 KB)  

  Iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu (38.50 KB)

 

Piezīme, ja vēlētājam pieder kopīpašums

Šajā gadījumā iecirkni mainīt iespējams tikai personīgi jebkuras pašvaldībs dzīvesvietas deklarēšanas vietā, ja īpašums ir iegādāts, iegūts pēc laulību noslēgšanas, laulība nav šķirta un Zemesgrāmatā nav norādes, ka īpašums ir laulātā atsevišķā manta.

Manot iecirkni šajā gadījumā, jāiesniedz iesniegums par iecirkņa maiņu, jāuzrāda pase vai personas apliecība, laulību apliecība un zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību.

 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv